Tages Hörna ligger mellan
 
                Konsert & Kongress
                
                                och
                        
               Östergötlands museum

OBS i år är vi i Trädgårdsföreningen