SAAB:s musik kår 
 

SAAB Musikkår är en amatörmusikkår hemmahörande
i Linköping. Musikkåren har nu ca 35 medlemmar i åldrarna 20 - 85 år. Tidigare var orkestern uteslutande till för anställda på SAAB, men numera rekryteras även nya musikanter utanför företaget.

Musikkåren är en fristående förening som anlitas av SAAB vid större evenemang som bolagsstämmor, personaldagar m.m. och av andra arrangörer för underhållning i offentliga och privata sammanhang. Då och då ordnar Musikkåren också konserter i egen regi.